نخستین چیزی  که از چاپ دیجیتال به فکرشان می رسد، مراحل ساده و سخت تر از فتوکپی و زیراکس و کپی رنگی هست که در دفاتر فنی سر چهارراه‌‌ ها است. این هم از آن پیش قزاوت های ناقص و معمول ماست که فکر واقعیت در پس دیوار بلند آن می‌‌ماند همان طور که «چاپ دیجیتال» در کف دفاتر فنی مانده‌است و گویا تا رسیدنش به چاپخانه، یکی از متخصصان صنعت چاپ دیجیتال در همین زمینه می گوید باید مدت‌‌‌ها «فرهنگ‌سازی» کرد . در این شماره از نشریه فضای زیادی را به چاپ دیجیتالی اختصاص داده‌‌‌ایم. که با تصور عموم از چاپ دیجیتال تفاوت بسیار دارد. عنصری که آینده‌‌‌ی صنعت چاپ بدون آن قابل تصور نیست. بهانه‌‌‌ی ما برای رفتن به سراغ موضوع، برگزاری نمایشگاه ویژه چاپ دیجیتال است که که اواخر ماه شاهد آن خواهیم بود و حاصل تلاش تحریریه، ماهنامه میزگردی است با حضور چند کارشناس و مدیر بازار دیجیتال گفتگوهایی با چند کارشناس برجسته فعال در این رشته، مقاله‌‌‌ای از یک خبره‌ی دیگر و البته مقالات فنی و آموزشی این شماره از نشریه را نیز به ابعاد مختلف چاپ دیجیتال اختصاص داده‌‌ایم. باشد که تصور ما از چاپ دیجیتال و آینده آن در چاپخانه‌‌های ایران به آینده نزدیکتر شود.