9 اعتراف درحال حاضر عالی کن 
بسیاری از اشخاص در قوانینی معاش می نمایند که معاش شان وابسته به خودشان نیست . آنان کارایی می نمایند طبق آن چه که به لحاظ سایرافراد صراحت دارد , معاش نمایند . 
در معاش تمامی ما کارداران متعددی وجود دارا‌هستند که سبب پیدایش تنش , درد و مشقت در درون‎ ما می‎شوند و ما به جای آن که خودمان را از شر این کارداران خلاص کنیم , متاسفانه در درون‎مان مراقبت شان کرده و گهگاه آن‎ها را جزو نصیب و تقدیر خودمان می‎دانیم . 

ممکن است زمان آن باشد که بعضا از موضوعاتی را که کمکی به ما نمی‎کنند , ولی بخش اعظم ما در حین سال‎های عمرمان درونی شان کرده‎ایم , رها کنیم و احساس خیر را که از این تغییرات در ما تولید می‎شود , تجربه کنیم . 

اعترافاتی که حالا مارا عالی می نمایند 
1 - مدام حق با اینجانب نیست 
به صورت ارگانیک تمامی ما دوست داریم مدام حق با ما باشد . این نحوه تاءمل منجر می شود این حقیقت را که ما نیز ممکن است غلط کنیم , پذیرش نداشته باشیم . 

ما از لحاظ خودمان مدام صحیح می‌گوییم و چنین دیدگاهی بخش اعظمی از مواقع به بها به نیز تناول کردن رابطه ها مان با سایر افراد یا این که ساخت استرس و حزن برای خودمان یا این که آنها تمام می شود , قوانینی که به هیچ وجه ارزشش را ندارد . 

2 - مدام تمامی چیز در در دست گرفتن اینجانب نیست 
عملکرد فرمایید این رغبت که تمامی آن چه را در حوالی تان می گذرد - افرادی که در حوالی تان می‌باشند , شرایط ها و قوانینی که پیش میاید و اتفاقاتی که می افتد - در در دست گرفتن داشته باشید , کنار بگذارید . 

احتمال دارد شما هیچوقت نتوانید یک وضعیت اقتصادی مختص را پیش گویی نمائید یا این که رفتارهای شخصی که در خیابان با شما برخوردی خواهد داشت . این میزان از کارایی برای در در اختیار گرفتن داشتن همگی چیز در وقتی که اتفاقی پیش گویی نشده می افتد , مشکلاتی را برای شما تولید می نماید . 
3 - مدام ضروری نیست که معترض باشم 
اینکه مدام از اشخاص , موقعیت و موقعیت‎ها گلایه مند باشید شمارا غمگین و افسرده می نماید , ولی به خاطر داشته باشید که شخص یا این که موقعیتی شما‌را اندوهگین نمی‎کند , مگر این‌که خودتان این اذن را به آن بدهید . 

در واقع این موقعیت‎ها نیستند که در ما حس حزن ساخت می نمایند , بلکه گونه نگاهی که ما برای دیدن آنان تعیین می‎کنیم این حس را در ما به‌وجود می‎آورد . هیچ گاه اقتدار تاءمل مثبت را نادیده نگیرید . 

4 - مدام سایر افراد تقصیرکار ناکامی های اینجانب نیستند 
همت نمایید این رغبت که سایرافراد را به خاطر داشته‎ها و نداشته‎هایتان مورد ملامت و سرزنش قرار دهید , رها فرمایید . تامل کردن دراین مورد انرژی متعددی از شما میگیرد . و منجر از دربین رفتن هم اکنون عالی شما می‎شود . 

می‌توانید این انرژی را در به عهده به دست آوردن توشه مسئولیت زندگی‎تان صرف فرمایید . ضمنا با این‎کار , درصورتی که سرزنش‎های شما تنها جنبه منفی داشته باشد و صرفا نقش سایرافراد را در شکست‎های خویش ملاحظه کنید , هرگز زمان به بررسی خودتان نخواهد رسید . 
5 - نباید مدام رخ نقادانه به خودم بگیرم 
همت نکنید مدام از افرادی که با شما تفاوت دارا‌هستند , انتقاد نمایید . همگی ما با یکدیگر تفاوت داریم ولی در بعضی موضوع ها نظیر این‎که می‎خواهیم بشاش باشیم و از طرف بقیه افراد فهم و شعور شویم , دوست داشته شویم و دوست‎دار دیگرافراد باشیم , مشترک هستیم . پس ابزارهایی را که سایرافراد چهت نیل بدین انگیزه گزینش می نمایند قضاوت نکنیم . 

6 - نباید از معاش بترسم 
واهمه چیزی نیست جز یک حس و هیجان که آن را در ذهن خویش می پرورانیم . به عبارت دیگر خوف وجود حقیقی ندارد , بلکه ما آن را اخلاق و رفتار می‎کنیم . واهمه صرفا در ذهن ما موجود است . درصورتی که گونه شم درونی مان را تصحیح کنیم , اتفاقاتی که در خارج می‎افتد فرآیند ارگانیک خودشان را طی خواهند کرد . 

7 - نباید مدام عذروبهانه بیاورم 
کلیه عذروبهانه هایی را که غالبا می‎تراشید در باکس ای قرار دهید و آن را به دور بیندازید , زیرا نیازی به آن‌ها ندارید . بارها پیش آمده است که ما خودمان را با عذروبهانه و بهانه‎هایمان محدود کرده ایم . به‎جای اینکه رویش کنیم و تراز خودمان و معاش مان را افزایش بدهیم , در دروغ‎هایی که به خودمان می‎ گوییم گیر افتاده ایم ; همیشه عذروبهانه می تراشیم . 

8 - نباید مبنی بر لحاظ سایر افراد معاش کنم 
بخش اعظمی از اشخاص در قوانینی معاش می نمایند که معاش شان وابسته به خودشان نیست . آنها عملکرد می نمایند طبق آن چه که به لحاظ بقیه افراد صحت دارد , معاش نمایند . 

فرهنگی که بخش اعظمی از ما در آن معاش میکنیم , رویه را برای هنجارهایی هموار می‎کند که منجر می‎شود ما صدای درونی خودمان را نشنویم و در فیض در اختیار گرفتن معاش را از دست بدهیم . اذن ندهید کارداران دیگر شمارا از مسیری که در آن تکان می‎کنید , گم راه سازند . 

9 - نباید درمقابل تغییر تحول مقاومت کنم 
بخش اعظمی از ما بارها خواسته‌ایم در معاش مان تغییر و تحول تولید کنیم , البته نتوانسته ‌ایم و در غایت کلیه را تقصیر‌کار دانسته‌ایم ‌جز خودمان . احتمال دارد کلیه تغییرات جنبه مثبت نداشته باشند , ولی چیزی که ما بایستی خودمان را به آن عادت بدهیم , رئیس مقاومت در قبال تغییر‌و تحول است , یعنی تلاش کنیم تغییرات مثبت را بپذیریم و با آنان رویارویی نکنیم تا اکنون عالی ما به یاد ماندنی باشد .